Ana Sayfa Ekonomi 30 Nisan 2022 172 Görüntüleme

Bazı ticari kredilerde yüzde 200 risk ağırlığı uygulanacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasına ilişkin değişiklikle ilgili kurul kararı yayımladı.

BDDK’nın internet sitesinde yer alan kurul kararında; kredi riskine esas tutar hesaplamasında, parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşen son 252 iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik uygulamanın; aksi yönde bir kurul kararı alınıncaya kadar, 31 Aralık 2021 tarihine ait Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildiği ifade edildi.

KOBİ tanımında ciro sınırı 250 milyon lira

Açıklamada ayrıca KOBİ tanımına ilişkin ciro sınırının, yurt içi yerleşik KOBİ’ler açısından 250 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Bazı ticari kredilerde yüzde 200 risk ağırlığı

Bazı ticari kredilerin risk aralığında da değişikliğe gidildi. Açıklamada “Tarımsal krediler, KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılacak krediler, ihracat ve yatırım kredileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler, kurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılacak krediler ve bankalara ya da finansal kuruluşlara kullandırılacak krediler hariç olmak üzere 1 Mayıs’tan itibaren kullandırılacak ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 200 risk ağırlığı uygulanmasına karar verildi.”

SYR düzenlemesi ile ne amaçlanıyor?

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, BDDK’nın yeni düzenlemesini şöyle değerlendirdi:

Kreditörler, sermaye yeterliliği oranlarını hesaplarken 31 Aralık 2021 tarihindeki merkez bankası alış kurunu kullanacaklardır. Eski uygulamada 31.12.2021 tarihi itibarıyla gerçekleşen son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesi söz konusuydu.

BDDK, tarım, ihracat ve yatırım kredileri ile küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik krediler hariç ticari nakdi kredilerin %200 risk ağırlığına sahip olacağını açıkladı.

Merkez Bankası ve BDDK başta olmak üzere ekonomi kurumları son dönemdeki düzenlemeleri liralaşma stratejisine uygun bir şekilde geliştirmektedirler. Ticari kredilerine dair düzenlemelerde de, genel perspektif ticaret içerisinde kullanılan liranın ağırlığının artmasının gözetilmesi şeklindedir. Krediler tarafında da, son zorunlu karşılık uygulamasına istinaden de bankaların üzerindeki bazı taşınabilecek risklerin hafifletilmesi öngörülmektedir.

SYR hesaplamasında son 252 gün uygulamasından referansın 31.12.2021 tarihine kaydırılmasında da, ticari kredilerin bir olumsuzlama yaratmaması adına liralaşma stratejisine göre bir düzenleme ihtiyacı şeklinde okumak gerekir. Bilindiği gibi, Merkez bankası bu haftanın başında bankaların bilançolarında varlık tarafına da zorunlu karşılık uygulaması getirmiş ve bazı kredi türleri hariç ticari kredileri ZK’ya konu etmişti.

Ticari kredilere yönelik düzenlemelerde yatırım ve ihracata gitmesi istenen kredilerin doğru bir şekilde yönlenmesi, döviz üzerinden enflasyonist ek bir baskıya sebep olmaması istenmekte. İhracatçı firmaların doğal bir döviz talebi var zaten ve Merkez Bankası’na getirmek zorunda oldukları %40 oranındaki FX gelirlerinin yeniden dövize yönelmesi çok olasıdır. Bu TL’ye çevrilen gelirlerin, yeniden ihracat ve ithalat odaklı işlerde dolara yönelmesi ticaretin döngüsü içinde, özellikle hammadde alımında mümkün olmaktadır. Ticari kredilerin dolara yönelmemesi noktasında, önceki ZK adımına paralel risk değerlendirme kriterleri noktasında da genel perspektif büyük liralaşma stratejisi kapsamında gelişmektedir.”

Dünya

Tema Tasarım | Osgaka.com