Ana Sayfa Ekonomi 29 Aralık 2022 128 Görüntüleme

Ekonomik Güven Endeksi Kasım’da %0,7 oranında artarak 97,6 oldu

Ekonomik güven endeksi 97,6 oldu

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 96,9 iken, Aralık ayında %0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 120,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Aralık 2022

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2022

Endeks Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Kasım Aralık Kasım Aralık
Ekonomik güven endeksi 96,9 97,6 -0,2 0,7
Tüketici güven endeksi 76,6 75,6 0,6 -1,3
Reel kesim güven endeksi 101,3 101,6 -0,7 0,3
Hizmet sektörü güven endeksi 118,1 120,1 -1,0 1,7
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 121,9 127,5 2,1 4,5
İnşaat sektörü güven endeksi 91,6 92,6 1,2 1,2

Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 30 Ocak 2023’tür.
___________________________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

tuik.gov.tr

Tema Tasarım | Osgaka.com