Cinsiyet eşitliği için 132 yıla ihtiyaç var

Dünya Ekonomik Forumu’nun 16. Küresel Cinsiyet Farkı Raporu’na göre geçtiğimiz yıl cinsiyet eşitsizliğinde bir miktar düzelme görülmesine karşın …