Ana Sayfa Ekonomi 14 Temmuz 2022 166 Görüntüleme

IMF’ten yeni ABD ekonomisi tahminleri: Durgunluktan kaçış zor, yapısal reformlara devam

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD için 4.madde gözden geçirme raporunda ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Rapora göre, ABD için 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,9’dan yüzde 2,3’e, 2023 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,7’den yüzde 1,0’e çekildi. Net dış ticaretin ekonomik büyümeye katkısının pozitife dönmesi beklenirken, iç talepte önemli bir yavaşlama beklentisi büyümede aşağı yönde güncellemenin nedeni. 

Raporda ABD’nin, Covid-19 salgınının neden olduğu şoktan hızla toparlandığına işaret edildi.

IMF, 2024 yılı için yüzde 1,2, 2025 yılı için yüzde 1,8 büyüme öngördü. Daha önceki öngörüler sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 1,7 seviyesindeydi.

IMF 2021 sonunda yüzde 6,7, mevcutta yüze 8,5 enflasyon seviyesinin bu sene sonu yüzde 6,6’ya, 2023 sonundaysa yüzde 1,9 a düşeceğini öngörüyor.  Buna bağlı olarak Fed politika fazinin 2023 sonunda yüzde 3,8’e ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin de yüzde 4,1’e yükselmesini bekliyor.

ABD ekonomisinde planlanan yavaşlama ile birlikte işsizlik oranı 2022, 2023 ve 2024 sonlarında sırasıyla yüzde 3,7, yüzde 4,6 ve yüzde 5,2 olacak IMF tahminlerine göre.

Büyüme iyi, enflasyon tabana yayıldı

ABD ekonomisinin pandemi şokundan hızla kurtulduğuna vurgu yapan IMF, benzeri görülmemiş politika teşvikinin olumlu etkileri, son derece esnek bir ekonominin avantajlarının birleşerek, işsizliğin 2019 sonu seviyelerine geri döndüğünü, üretimin şu anda pandemi öncesi eğilimine yakın olduğunu, düşük gelirli işçiler için ücretlerin hızla arttığını, yoksulluğun düştüğünü ve 2020’nin sonundan bu yana 8,5 milyon iş yaratılabildiğini söylüyor.

Bununla birlikte, talebin hızlı bir şekilde toparlanması ve buna bağlı olarak arzın yetişmemeye başlaması, yükselen enerji fiyatları ve devam eden küresel arz kesintilerinin de enflasyonda önemli bir hızlanmaya yol açtığını vurguluyor. IMF’ye göre ABD’deki ücret ve fiyat baskıları geniş tabanlı ve ekonomiye hızla yayılmış durumda. Enflasyon beklentilerine ilişkin uzun vadeli tedbirler daha yükseğe kaymaya başladı ve enflasyon beklentilerinin daha kısa ufuk ölçümleri önemli ölçüde arttı.

Pandemi sırasında, genel hükümet açığı, Mart 2021’de kabul edilen 1,9 trilyon ABD Doları tutarındaki Amerikan Kurtarma Planı ile GSYİH’nın yüzde 9’una yakın bir oranda artınca 2021-22’deki mali daralma hızını yavaşlattı, ancak bunu engellemedi. Mali açık şu anda hızla azalıyor, ancak buna rağmen, kamu borcu pandemi öncesi seviyelerinden belirgin şekilde daha yüksek ve orta vadede GSYİH’nın bir payı olarak artmaya devam etmesi bekleniyor (sağlık ve sosyal güvenlik konusundaki yaşlanmaya bağlı harcamalar borç dinamiklerini beslediğinden).

FED’in para politikası bu yıl şu ana kadar 150bps yükselen faiz oranlarıyla iddialı bir sıkılaştırma döngüsüne başladı ve önümüzdeki aylarda hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda, Fed’in bilançosunu küçültme süreci başladı.

İnce ayar gerekli

IMF İcra Direktörleri, benzeri görülmemiş para ve maliye politikası desteğinin bir sonucu olarak COVID-19 şokundan kaynaklanan güçlü ekonomik toparlanmayı memnuniyetle karşılarken, hızlı toparlanmaya enflasyonda geniş tabanlı bir artışın eşlik ettiğini ve hem ABD hem de küresel ekonomi için sistematik riskler oluşturduğunu belirtti. Bu bağlamda, politika önceliğinin bir durgunluğu hızlandırmadan fiyat artışını hızlı bir şekilde yavaşlatmak olması gerektiğini vurguladılar.

Direktörler, haziran ayındaki para politikası sıkılaştırmasını ve enflasyonu hızlı bir şekilde hedefe geri getirmek için finansal koşulların gerekli ön sıkılaştırılmasını yaratması gereken federal fon oranı yolunda ileriye dönük rehberlik sağlama kararını destekliyor. Parasal desteklerin geri çekilmesinin düzenli ve şeffaf olmasını sağlamak için politika faizinin yolu hakkında önceden net bir rehberlik yapılması gerektiğini vurguluyorlar. Politika adımlarının bir parçası olarak, IMF, ABD kamu borcunun aşağı yönlü bir yola girmesine yardımcı olacak ve enflasyon beklentilerini sabitlemeyi destekleyecek mali açığın azaltılması için orta vadeli bir stratejinin uygulanmasında da fayda gördü.

Durgunluktan kaçınmak giderek daha zor

IMF, enflasyona verilen tepkiyi kalibre etmenin yüksek risklerle geldiğini ve politika karışımını her iki yönde de yanlış değerlendirmenin hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi için büyük maliyet riskleri yarattığı konusunda uyarmaktalar. ABD’de bir durgunluktan kaçınmanın giderek daha zor hale geldiği ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin, devam eden COVID-19 salgınının ve arz tarafı kısıtlamalarının ek zorluklar yarattığı konusunda hemfikirler.

Direktörler, son iki yılın olumsuz şoklarına rağmen finansal sistemin esnekliğini ve Fed tarafından finansal piyasaların sorunsuz işleyişini sürdürmek için iki yeni sistemin kurulmasını destekliyor. Bu bağlamda, IMF yetkilileri finansal sistemi daha da güçlendirmek için kalan FSAP tavsiyelerini uygulamaya teşvik ediyor.

Yapısal reformlara devam gerekli

IMF, Altyapı, Yatırım ve İş Yasası’nın kabul edilmesini de destekliyor ancak ABD yönetiminin reform gündeminin geri kalanını geçirmenin, ekonominin arz tarafını teşvik etmek ve enflasyonu düşürmeye katkıda bulunmak için çok önemli olduğunu hatırlatıyor. Yetkililere, sosyal güvenlik ağının güçlendirilmesi ve işgücüne katılımı, yatırım ve inovasyonu teşvik edecek vergi, harcama ve göç politikalarında değişiklikler yapılması için yapısal reformlara devam etmeleri çağrısı yapmaktalar. Direktörler ayrıca, son beş yılda getirilen ticaret kısıtlamalarının ve tarife artışlarının geri alınmasını öneriyor. Daha genel olarak, yetkilileri DTÖ merkezli kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini güçlendirmek için ticaret ortaklarıyla aktif olarak çalışmaya çağırıyor.

IMF, ABD yönetimine düşük karbonlu bir ekonomiye yumuşak bir geçişi kolaylaştırmak ve iklim hedeflerine ulaşmak için daha kararlı eylemler çağrısı yapıyor. Karbon ve diğer kirletici yakıtların geniş tabanlı fiyatlandırılması, sektörel ücretler, emisyonlar üzerindeki düzenleyici kısıtlamalar, fosil yakıtlar ve karbon yoğun tarım için sübvansiyonların kaldırılması ve kamu harcamalarının azaltma ve adaptasyon hedeflerine yönelik olarak yeniden önceliklendirilmesi öneriler arasında. Direktörler, uyum yükünün orantısız bir payını taşıyanları anlamlı bir şekilde desteklemenin önemini de vurgulamakta.

IMF, Foreks

Tema Tasarım | Osgaka.com